0
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
Bismillah... Akhlaq Terpuji "Qanaah dan Tasamuh"
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
1. Sifat Qanaah & Tasamuh merupakan akhlaq terpuji dari sekian bnyak akhlaq terpuji lainnya yg wajib kita amalkan dlm kehidupan sehari-hari.
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
2. Sifat-sifat tersebut merupakan perwujudan dari keimanan kita kepada Allah SWT.
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
3. Oleh karena itu kita harus belajar untuk membiasakan diri dan melatih diri menerapkannya dalah sehari-hari.
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
5. Qanaah yaitu rela dengan pemberian Allah.
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
6. Sifat Qanaah membuat seseorang hidup tenang dan bahagia.
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
7. Seorang yang Qanaah tidak pernah merasa kekurangan atas pemberian Allah.
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
8. Karena kekayaan itu bukan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu karena bersihnya hati dari sifat ketamakan (serakah) dan kerakusan.
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
9. Banyak di antara manusia yang mempunyai harta yang banyak tetapi ia selalu merasa kurang terus, astaghfirullah :'(
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
10. Hatinya selalu menuntut untuk memiliki harta yang lebih banyak dari yang ia miliki.
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
11. "Law annalibni aadama mitslu waa din maa lan laa habba anna lahu ilayhi mitslihi >>
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
12. << walaa tum la-u 'alaynabni aadama illaa turaabuun" (HR. Bukhari)
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
13. "Seandainya anak Adam itu mempunyai satu lembah emas, maka ia akan berandai-andai kalau sekiranya mempunyai dua gunung emas.
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
14. Ia tidak akan pernah puas dengan apa yang dimilikinya sehingga mulutnya tersumpal tanah (mati)." (HR. Bukhari)
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
15. Namun banyak pula orang yang mempunyai harta sedikit tetapi ia rela menerimanya.
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
16. Sehingga harta bendanya membuahkan kebaikan baginya.
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
17. Ia tidak merasa risau dan iri dengan harta benda orang lain yang lebih banyak darinya.
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
18. Kerelaannya dengan pemberian Allah itulah yang membuat hatinya merasa tenang dan bahagia.
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
19. Dan ia mengetahui bahwa kehidupan di dunia hanya sementara, kehidupan di akhirat nantilah yang abadi.
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
20. Bagi orang yang Qanaah, hartanya ia letakkan di tangannya, bukan di hatinya, maksudnya apa?
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
21. Maksudnya, ia tidak menjadikan hartanya sebagai sesuatu yang paling di cintainya.
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
22. Menurut seorang yang Qanaah harta adalah sarana untuk beribadah.
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
23. Jika ia diberi rezeki yang lebih maka ia bersyukur dan menyisihkan sebagian rezekinya untuk orang-orang yang membutuhkan.
AsmaulHusna_MU @AsmaulHusna_MU
24. Tetapi jika ia dalam kesempitan maka ia bersabar.
Load Remaining (27)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.