0
Naufal fadhil @Naufal_AFC
3. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim, #Wali @ammarsuhada
Naufal fadhil @Naufal_AFC
10. Yang ke Terakhir adalah Sunan Gunung Jati. #Wali @ammarsuhada
Naufal fadhil @Naufal_AFC
11. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan. #Wali @ammarsuhada
Naufal fadhil @Naufal_AFC
12. Namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat, bila tidak dalam ikatan darah juga dalam hubungan guru-murid. #Wali @ammarsuhada
Naufal fadhil @Naufal_AFC
13. Maulana Malik Ibrahim adalah yang tertua. #Wali @ammarsuhada
Naufal fadhil @Naufal_AFC
14. Sunan Ampel adalah anak Maulana Malik Ibrahim. #Wali @ammarsuhada
Naufal fadhil @Naufal_AFC
15. Sunan Giri adalah keponakan Maulana Malik Ibrahim yang berarti juga sepupu Sunan Ampel. #Wali @ammarsuhada
Naufal fadhil @Naufal_AFC
16. Sunan Bonang dan Sunan Drajad adalah anak Sunan Ampel. #Wali @ammarsuhada
Naufal fadhil @Naufal_AFC
17. Sunan Kalijaga merupakan sahabat sekaligus murid Sunan Bonang. #Wali @ammarsuhada
Naufal fadhil @Naufal_AFC
20. Sunan Gunung Jati adalah sahabat para Sunan lain, kecuali Maulana Malik Ibrahim yang lebih dahulu meninggal. #Wali @ammarsuhada
Naufal fadhil @Naufal_AFC
21. Mereka tinggal di pantai utara Jawa dari awal abad 15 hingga pertengahan abad 16, di tiga wilayah penting. #Wali @ammarsuhada
Naufal fadhil @Naufal_AFC
22. Yakni Surabaya-Gresik-Lamongan di Jawa Timur, Demak-KudusMuria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. #Wali @ammarsuhada
Naufal fadhil @Naufal_AFC
23. Mereka adalah para intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. #Wali @ammarsuhada
Naufal fadhil @Naufal_AFC
24. Mereka mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru ialah: #Wali @ammarsuhada
Naufal fadhil @Naufal_AFC
25. mulai dari kesehatan, bercocok tanam, niaga, kebudayaan dan kesenian, kemasyarakatan hingga pemerintahan. #Wali @ammarsuhada
Load Remaining (259)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.