#Tabarruj dan #Ikhtilath

Pembahasan mengenai tabarruj dan ikhtilath. Tanpa disadari, banyak wanita muslim di zaman sekarang yang melakukan hal ini.
ulama pengertian tabarruj ikhtilath jahiliyah
0
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
1. #Tabarruj menurut Ibnu Mandzur, dalam Lisaan al-’Arab: menampakkan perhiasan dan anggota tubuh untuk menarik perhatian lelaki non mahram.
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
2. Di dalam kitab Zaad al-Masiir dinyatakan: #Tabarruj, menurut Abu ‘Ubaidah, adalah seorang wanita menampakkan kecantikannya...
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
...Sedangkan menurut al-Zujaj, #Tabarruj adalah menampakkan perhiasan, dan semua hal yang bisa merangsang syahwat laki-laki.
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
3. Allah swt memperingatkan tentang #Tabarruj dalam QS. Al Ahzab: 33, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias...
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
...atau bertingkah seperti orang-orang jahiliyah terdahulu,"
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
4. #Tabarruj atau berhias seperti orang-orang jahiliyah tertentu, memiliki beberapa penafsiran yang berbeda di antara para ulama.
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
5. Mujahid berkata, “Wanita dahulu keluar dan berada di antara para laki-laki. Inilah maksud dari #Tabarruj jahiliyah terdahulu.”
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
6. Qatadah berkata, “Wanita dahulu kalau berjalan berlenggak-lenggok genit. Allah melarang hal ini.”
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
7. Muqatil bin Hayyan berkata, “Maksud #Tabarruj adalah wanita yang menanggalkan kerudungnya lalu nampaklah kalung dan lehernya...
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
...Inilah #Tabarruj terdahulu di mana Allah melarang wanita-wanita beriman untuk melakukannya."
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
8. Menurut Ibnu Abi Najih, "#Tabarruj adalah wanita yang memakai wewangian."
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
9. Al-Kalabiy berkata, "Wanita yang mengenakan pakaian yang terbuat dari batu permata, kemudian ia memakainya...
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
"Waduh! Ada banyak tuh definisi #Tabarruj, terus yang bener yang mana?" | Itu bener semua, jadi harus dihindari semuanya :D
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
10. Sedangkan, #Ikhtilath adalah pencampuran antara lelaki dan wanita di satu tempat yang sama.
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
11. #Ikhtilath sebenarnya tidak dilarang, selama ada uzur syar'i dan memenuhi rambu-rambu yang ditetapkan Islam.
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
12. Adapun rambu-rambu tersebut antara lain:
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
12a. Kedua belah pihak mampu menjaga pandangan dan menutup aurat, seperti terangkum dalam QS. An Nuur: 30-31.
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci...
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
...bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka...
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
...menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat."
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
12b. Menghindari gaya bicara yang menggoda, seperti terangkum di QS. Al Ahzab: 32
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
"Maka janganlah kamu tunduk (melemahlembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya...
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
...dan ucapkanlah perkataan yang baik."
Irfan Muhammad Reza @irfanmrz
12c. Menjaga sikap dalam berjalan, seperti terangkum dalam QS. An Nuur: 31
Load Remaining (10)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.