Ngabuburit Jaman Baheula di Bulan Puasa ku @sundanyunda

Chirpified
0
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

Meungpeung keur aya dina bulanna, urang muka deui, kabiasaan2 naon wae anu sok dilakukeun dina bulan puasa, khususna ku urang sunda.

21/07/2012 20:56:34 WIB
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

Tangtu balarea ge geus pada nyaho, lin kaulinan/pagawean nu ngan biasa aya dina bulan puasa disebut ngabuburit tea #sunda

21/07/2012 21:06:10 WIB
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

Ngabuburit maksadna nyaeta kagiatan nu dipigawe pikeun ngadagoan cundukna waktu ka burit (adzan magrib rek buka tea)

21/07/2012 21:09:12 WIB
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

Tujuan sederhana na, meh mongpohokeun kanu lapar. Maklum da ti isuk nepi ka waktuna ieu can dieusi deui ku dahareun/inuman.

21/07/2012 21:11:11 WIB
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

Biasana mun aya budak leutik atawa nu keur memejeuhna rungsing, sok diolo ku kolot-kolotna diajak ngabuburit, meh geura repeh maskudna mah.

21/07/2012 21:15:15 WIB
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

Supaya budak nu keur diajar puasa, poho kanu dirungsikeunna. Tangtu harepan hade na mah, meh bisa tamat dina puasa poe eta.

21/07/2012 21:17:43 WIB
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

Nah, kagiatan ngabuburit nu biasa dilakukeun di jaman baheula (kolotna) jeung jaman ayeuna (budakna) tangtu geus beda.

21/07/2012 21:20:20 WIB
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

Sabab, kaayaan-kaayaan bisa jadi geus robah. Diantarana: tempat ulin, batur ulin, jeung jenis kaulinan nu dipengaruhi ku teknologi.

21/07/2012 21:22:08 WIB
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

Contona, kaulinan jaman katukang diantarana: 1. Nyeungeut karbit | 2. Ngurek | 3. Ngagilindingkeun ban | 4. Ngangon | 5. Anteuran rantang

21/07/2012 21:44:47 WIB
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

1. Nyeungeut karbit : kaulinan nu make lodong (tina awi), terus diasupan karbit. Ngabeledug jiga sora petasan gede. http://t.co/fLGbXtUI

21/07/2012 21:50:19 WIB
Expand pic
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

2. Ngurek : kaulinan neangan belut disawah, dina waktu lain usum panas. Biasana dieupan ku bancet (anak bangkong) http://t.co/UMlF6ais

21/07/2012 21:53:53 WIB
Expand pic
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

3. Ngagilindingkeun ban : kaulinan make ban sapeda/beca. Digilindingkeun make ranting/kai ameh bisa ganjang oge mengkol http://t.co/MTo9lVzm

21/07/2012 21:59:26 WIB
Expand pic
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

4. Ngangon : mawa ulin/maraban/ngamandian sato piaraan (domba, munding). Biasana dibawa ka sawah atawa ka walungan. http://t.co/IDNgPC9s

21/07/2012 22:02:55 WIB
Expand pic
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

5. Tukeuran rantang : mere dahareun/deungeun sangu kanu rantang. Biasana, tatangga nu dibere teh sok malik mere deui. http://t.co/n2Cpv5cd

21/07/2012 22:05:18 WIB
Expand pic
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

Disababaraha tempat, kaulinaan ngabuburit nu jiga kieu, bisa jadi masih aya. Utamana nu masih cicing di daerah atawa lembur.

21/07/2012 22:09:04 WIB
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

Lantaran kaulinan eta, masih merlukeun tempat nu aya di sekitaran sawah, tempat lega jang lulumpatan, ayana sato inguan.

21/07/2012 22:11:20 WIB
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

Beda nu jeung di kota. Boro2 tempat lega, manggih lapangan jang ulin ge geus hese. Kiwari geus loba nu jadi bangunan ti tungtung ka tungtung

21/07/2012 22:13:07 WIB
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

Tangtu, bungah kacida nu masih bisa ulin di tempat lega di daerah. Deukeut ka sawah, walungan, jeung lapangan.

21/07/2012 22:14:26 WIB
SundaNuNyunda ® @sundanyunda

Wilujeng ngabuburit ka baraya sadaya. Wilujeng puasa. #sunda

21/07/2012 22:16:56 WIB

Comment

No comments yet. Write yours!