0
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
1.Ramadhan tinggal kenangan. Semangat keislaman menurun seiring pergantian bulan. Ketaatan pun kian terpinggirkan.
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
2.Adakalanya seorang Muslim tetap taat baik selama Ramadhan maupun setelah Ramadhan. Ini yg kita harapkan.
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
3.Namun tak sedikit mereka yang mencoba bertahan dalam keshalehan, akhirnya terjerumus kembali dlm kemaksiatan.
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
4.Tarikan hawa nafsu terus dtg mengajak pada keburukan. Godaan setan juga tak pernah absen menghantam setiap insan.
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
5.Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah,
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
6.ajarilah aku dari Islam ini suatu ucapan yg mana aku tidak perlu lagi bertanya ttg hal itu kpd org lain setelah engkau.”
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
7.Beliau menjawab, “Katakanlah, ‘Aku beriman kepada Allah,’kemudian beristiqamahlah!” (HR Ahmad).
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
8.Ibnu Rajab mengatakan, “Wasiat Nabi saw. ini sudah mencakup wasiat dalam agama ini seluruhnya.” (Ibn Rajab al-Hanbali)
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
9.Istiqamah adalah menempuh jalan (agama) yang lurus (benar) tanpa berpaling ke kiri maupun ke kanan.
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
10.Istiqamah mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah SWT, lahir dan batin;
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
11.meninggalkan semua bentuk larangan-Nya. Inilah pengertian istiqamah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hanbali.
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
12.Imam an-Nawawi dalam Bahjah an-Nâzhirîn, Syarh Riyâdh ash-Shâlihîn juga berkata,
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
13.“Para ulama menafsirkan istiqâmah dengan luzûm thâ’atilLâh, artinya tetap konsisten dalam ketaatan kepada Allah SWT.”
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
14.Lalu bagaimana agar kita bisa tetap istiqamah dalam ketaatan kepada Allah SWT? Berikut 7 tips #AgarTetapIstiqomah.
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
15.Pertama: Beriman secara benar dan lurus; menyatu antara keyakinan, ucapan dan tindakan (Lihat: QS Ibrahim [14]: 27).
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
16.Kedua: Mengkaji, menghayati dan mengamalkan seluruh isi al-Quran (Lihat: QS an-Nahl [16]: 102; QS al-Furqan [25]: 32).
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
17.Ketiga: Menjalankan segala amal dengan ikhlas dan selalu berusaha terikat dengan syariah (QS al-Bayyinah [89]: 5).
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
18.Keempat: Banyak menjalankan amal2 sunnah—seperti shalat malam / shaum sunnah —selain ttp konsisten menjalankan kewajiban.
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
19.Kelima: Membaca kisah-kisah orang shalih terdahulu sehingga bisa dijadikan teladan dalam beristiqamah.
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
20.Dalam al-Quran banyak diceritakan kisah-kisah para nabi, rasul dan orang-orang yang beriman yang terdahulu.
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
21.Kisah-kisah ini Allah jadikan untuk meneguhkan hati Rasulullah saw. dan tentu orang-orang Mukmin (Lihat: QS Hud [11]: 11).
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
22.Contohnya kisah tentang sikap istiqamah Nabi Ibrahim as. saat dibakar oleh para penentangnya (QS al-Anbiya’ [21]: 68-70).
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
23.Ibnu ‘Abbas ra., “Akhir perkataan Ibrahim as. ketika dilemparkan ke dlm kobaran api adalah, ‘HasbiyalLâhu wa ni’ma al-Wakîl
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
24.(Cukuplah Allah sebagai Penolong dan sebaik-baik Tempat bersandar).’” (HR al-Bukhari). Ibrahim as. pun selamat.
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID
25.Para salafush-shalih sangat senang sekali mempelajari kisah2 orang shalih terdahulu untuk diambil sebagai teladan.
Load Remaining (25)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.