Chirpstory will close the service later this year. At the end of September, you will not be able to post stories or comments.

#ForeplayJawa Edisi Teras

Ki Dalang @budisangbasiyo bertutur tentang Kangmas dan Nimas #Foreplay dalam bahasa Jawa. Siapa bilang bahasa Jawa tidak kaya? :)
0
BASIYO @budisangbasiyo

Tuips, lebaran sdh lewat...Kangmas & Nimas lama tdk menyapa #ForeplayJawa berkenan? 8)

10/08/2013 15:44:13 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

Ananging minangka Idul Fitri, Kangmas & Nimas hangaturaken sugeng riyadi maaf lair batos marang panjenengan sedaya kadang #ForeplayJawa

10/08/2013 15:54:43 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

Ing wekdal sonten punika, pak dhalang badhe paring crita #ForeplayJawa babagan Kangmas lan Nimas ingkang sebulan penuh siam saresmi

10/08/2013 15:57:12 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

Kocap kacarita, wonten ing setunggal sonten, Kangmas lan Nimas jagongan wonten ing teras griya, kahanan amem ayem tentrem #ForeplayJawa

10/08/2013 15:59:16 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

Dipenggak dhisik cah, kepareng matur kaliyan tuips semua..maap mengganggu dg oceh2an bahasa Jawa ttg #ForeplayJawa di TL kalian ya..nuwun 8)

10/08/2013 16:00:51 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

"Nimas..ehem". "Pripun Kangmas, wonten kawigatosan punapa toh kok ndadak mawi dehem?". "Nganu Nimas..hawanipun sae nggih?" #ForeplayJawa

10/08/2013 16:05:15 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

"Sae kados pundi toh Kangmas? Kahan lak biyasa toh?". "Hmm..(cah iki ra mudheng jeh)". "Pripun Kangmas, kok sajak ndrawasi?" #ForeplayJawa

10/08/2013 16:07:34 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

"Anu Nimas, sewulan luwih lak awake dhewe sampun mboten saresmi" *Kangmas ndhungkluk clingus*. "Oh nun inggih, leres Kangmas" #ForeplayJawa

10/08/2013 16:10:06 WIB
syechirul @syechirul

Simak TL #ForeplayJawa via @budisangbasiyo di jamin segar, sesuai realita, sedikit menggemaskan, silakan tuips :))

10/08/2013 16:11:21 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

"Lajeng kersanipun Kangmas?". "Nah, bener kuwi Nimas, aku ladjel!". "Eh eh..maksud kula sak punika Kangmas ngersaaken punapa?" #ForeplayJawa

10/08/2013 16:11:31 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

Kangmas mung klencam klencem mireng Nimas. "Eh tapi baydewei, lha kok sampun ladjel toh Kangmas? Aduuuh.." Nimas mbengok lirih #ForeplayJawa

10/08/2013 16:14:10 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

"Nganu Nimas nganu" Kangmas isin. "Kenging punapa hayo Kangmas, kok ketingalipun saweg ndamel kemah punika lebet ing jarik?!" #ForeplayJawa

10/08/2013 16:16:20 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

"Woh? Kemah?" Kangmas banjur ngematke jarik bagian lakang, banjur gegah2 ngempit pupune. "Eugh..nganu Nimas nganu" #ForeplayJawa

10/08/2013 16:18:39 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

"Aku arep blaka Nimas, upama sewau siang aku ngombe jamu kuat" Kangmas lirih guneman. "Walah..lha kenging punapa Kangmas?" #ForeplayJawa

10/08/2013 16:20:25 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

"Kados sewau ngendikan, kita lak sampun sewulan mboten saresmi Nimas"."Oalah Kangmas, jamu kuat supados greng peksinipun toh?" #ForeplayJawa

10/08/2013 16:22:19 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

"Lha iya Nimas, mosok sing greng methentheng kuwi jempolku?"."Lha sampeyan lucu kok Kangmas,sumangga diudari pupunipun punika" #ForeplayJawa

10/08/2013 16:24:56 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

"Lak pegel toh upami peksi punika dipun kempit terus Kangmas?"."Eugh..nggih Nimas" banjur Kangmas mbuka pupu banjur mak jreng! #ForeplayJawa

10/08/2013 16:26:16 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

Peksi ingkang sampun jumeneng punika lajeng mencuat ana lebet ing jarik ndamel kemah. "Aaakkk..!" Nimas mbengok nutupi raine #ForeplayJawa

10/08/2013 16:27:12 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

"Aku kuwi wis ket mau ngempet jumenenganipun peksiku jeh Nimas"."Lha sewau taksih kathah tamu Kangmas.." Mripate Nimas nginjen #ForeplayJawa

10/08/2013 16:28:24 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

"Lha awi sakpunika kita laksana aken Nimas"."Hah? Wonten teras?"."Lha nggih mboten punapa toh Nimas, kados pilem2 punika toh?" #ForeplayJawa

10/08/2013 16:31:18 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

Kahanan teras omah kuwi pancen kepenak, amarga ketutupan wit2an lan pager bumi dhuwur ngarep omah, wong2 liya hora bisa weruh #ForeplayJawa

10/08/2013 16:32:52 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

Gandheng Kangmas le ngunjuk jamu kuat wis sak untara, ananging peksi gemujeng kuwi tetep cetar membahana ana ing njeru jarik #ForeplayJawa

10/08/2013 16:34:09 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

Nimas sakjane yo wis ngempet hasrat berahi marang Kangmas sigar ing nyawane, lungguhe hora jenak, dadane munggah medhun #ForeplayJawa

10/08/2013 16:36:42 WIB
BASIYO @budisangbasiyo

"Kangmas.." Nimas ngendikan lirih mendayu2. "Pripun Nimas..?"."Kula sampun teles punika.."."Waini.." Kangmas mendesis cleguk #ForeplayJawa

10/08/2013 16:37:59 WIB
Load Remaining (69)

Comment

No comments yet. Write yours!