Wanita Muslimah Yang Haid Boleh Membaca Al-Qur'an by: @CintaQuranID

Tiada halangan utk membaca Al-Qur'an, tentunya dengan batasan-batasan tertentu.
0
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah wanita yang haid boleh membaca Al-Quran atau tidak?

04/08/2013 06:10:30 WIB
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID

Dan yg kuat –wallahu a’lam- diperbolehkan bagi wanita yg sdg haid utk membaca Al-Quran krn tdk adanya dalil yg shahih yg melarang.

04/08/2013 06:10:42 WIB
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID

Bahkan dalil menunjukkan bahwa wanita yg haid boleh membaca Al-Quran, diantaranya sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

04/08/2013 06:11:00 WIB
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID

kepada Aisyah radhiyallahu ‘anha yang akan melakukan umrah akan tetapi datang haid:

04/08/2013 06:11:12 WIB
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID

“Kemudian berhajilah, dan lakukan apa yg dilakukan oleh org yg berhaji kecuali thawaf & shalat.” (HR.Al-Bukhary-Muslim)

04/08/2013 06:11:22 WIB
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID

Berkata Syeikh Al-Albany: “Hadist ini menunjukkan bolehnya wanita yang haid membaca Al-Quran,

04/08/2013 06:11:31 WIB
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID

krn membaca Al-Quran termasuk amalan yg paling utama dlm ibadah haji, dan nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah membolehkan

04/08/2013 06:12:31 WIB
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID

bagi Aisyah semua amalan kecuali thawaf & shalat, dan seandainya haram baginya membaca Al-Quran tentunya akan beliau terangkan

04/08/2013 06:12:55 WIB
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID

sebagaimana beliau menerangkan hkm shalat (ketika haid), bahkan hkm membaca Al-Quran (ketika haid) lebih berhak utk diterangkan

04/08/2013 06:13:46 WIB
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID

karena tidak adanya nash dan ijma’ yang mengharamkan, berbeda dengan hukum shalat (ketika haid).

04/08/2013 06:13:56 WIB
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID

Kalau beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang Aisyah dari shalat (ketika haid) dan tidak berbicara tentang

04/08/2013 06:14:05 WIB
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID

hukum membaca Al-Quran (ketika haid) ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran ketika haid diperbolehkan,

04/08/2013 06:14:15 WIB
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID

karena mengakhirkan keterangan ketika diperlukan tidak diperbolehkan, sebagaimana hal ini ditetapkan dalam ilmu ushul fiqh,

04/08/2013 06:14:22 WIB
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID

dan ini jelas tidak samar lagi, walhamdu lillah.” (Hajjatun Nabi hal:69) | Namun jika orang yang berhadats kecil dan wanita haid

04/08/2013 06:14:31 WIB
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID

ingin membaca Al-Quran maka dilarang menyentuh mushhaf atau bagian dari mushhaf, dan ini adalah pendapat 4 madzhab,

04/08/2013 06:14:43 WIB
#CintaQuranOfficial @CintaQuranID

Hanafiyyah (Al-Mabsuth 3/152), Malikiyyah (Mukhtashar Al-Khalil hal: 17-18), Syafi’iyyah (Al-Majmu’ 2/67), Hanabilah (Al-Mughny 1/137).

04/08/2013 06:15:27 WIB

Comment

No comments yet. Write yours!