Raja Pena @RajaPena

“Cita-cita meraih marḍati'l-Lāh; dengan Pena kita Bermujahadah” ▌Perkumpulan para muslimin-muslimat muda Majelis Anṣār Sulṭānu'l-Qalām (MASQ)

Follow

1 ・・ 5 Next