Updates by PragmaticObotsUnite(@PragObots)

Reporting update about PragmaticObotsUnite(@PragObots).