Updates from Byron Smyth(@ByronSmyth)

Reporting update from Byron Smyth(@ByronSmyth).